Share with Friends
வாரம் ஒரு முறை பார்லி கஞ்சியினை குடிப்பதால் உடல் ஆரோக்கியமாக இருப்பதோடு உடற்கழிவுகள் சிறுநீர் வழியே எளிதாக வெளியேறும்.

வாரம் ஒரு முறை பார்லி கஞ்சியினை குடிப்பதால் உடல் ஆரோக்கியமாக இருப்பதோடு உடற்கழிவுகள் சிறுநீர் வழியே எளிதாக வெளியேறும்.

தினம் உலர்பழங்களை சாப்பிடுவதன் மூலம் உடலில் தெம்பும் உற்சாகமும் அதிகரிக்கும்.

தினம் உலர்பழங்களை சாப்பிடுவதன் மூலம் உடலில் தெம்பும் உற்சாகமும் அதிகரிக்கும்.

அனைத்து வகை பயிர்கள், பீன்ஸ், அவரை இன காய்கறிகளை உணவில் அதிகளவில் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும். இதனால் புற்றுநோய் தடுக்கப்படும்.

அனைத்து வகை பயிர்கள், பீன்ஸ், அவரை இன காய்கறிகளை உணவில் அதிகளவில் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும். இதனால் புற்றுநோய் தடுக்கப்படும்.

நாள்தோறும் ஐந்து பாதாம்பருப்புகளை சாப்பிட வேண்டும். இதில் விட்டமின் பி17 அதிகம் உள்ளது.

நாள்தோறும் ஐந்து பாதாம்பருப்புகளை சாப்பிட வேண்டும். இதில் விட்டமின் பி17 அதிகம் உள்ளது.

சிவப்பு அரிசி, கருப்பு அரிசி, சிறுதானியங்கள் மற்றும் கோதுமை ஆகியவற்றினை அதிகளவில் உணவில் சேர்த்து கொள்வது கட்டாயம்.

சிவப்பு அரிசி, கருப்பு அரிசி, சிறுதானியங்கள் மற்றும் கோதுமை ஆகியவற்றினை அதிகளவில் உணவில் சேர்த்து கொள்வது கட்டாயம்.

1/5